Aanmeldvoorwaarden

  • Stem uw onderwerp af met Marit Broersen 06 230 459 46 om te voorkomen dat we dubbele onderwerpen krijgen.
  • Het bloemenboek staat hier.
  • Voor meer informatie bekijk de deelnemersinformatie hier.
  • Voor ieder onderwerp dient een eigen aanmeldformulier en bloemenformulier te worden ingeleverd.
  • Dit formulier dient uiterlijk 20 juni 2022 te worden ingestuurd.
[ninja_form id=2]